სატელიტური ანტენებისა და ციფრული ტელევიზიის მონტაჟი და გასწორება

სატელიტური ანტენებისა და ციფრული ტელევიზიის მონტაჟი და გასწორება
სატელიტური ანტენებისა და ციფრული ტელევიზიის მონტაჟი და გასწორება
სატელიტური ანტენებისა და ციფრული ტელევიზიის მონტაჟი და გასწორება
სატელიტური ანტენებისა და ციფრული ტელევიზიის მონტაჟი და გასწორება

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

სატელიტური ანტენების და სეთ-თოფ ბოქსების მონტაჟი, გასწორება გალოვკის დამატება და სხვა ახალი ქართული, რუსული, უცხოური არხების ჩაწერა ყოველგვარი სააბონენტოს გადახდის გარეშე.მონტაჟი 50
ლარი,მხოლოდ გასწორება 30-40 ლარი.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება