საიტი წარმოადგენს განცხადებების ვებ გვერდს სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს და განათავსოს განცხადება თავისი სერვისების შესახებ. საიტი 100% განახლებული სახით ამუშავდა 26-10-2010 დან.განცხადების განსათავსებლად მთავარი პირობაა, რომ განმცხადებელი უნდა ახორციელებდეს რაიმე სახის მომსახურებას მაგ: იყოს ნებისმიერი პროფესიის ოსტატი, მალიარი, ელექტრიკოსი, ტელევიზორის ან მაცივრის შემკეთებელი. ასევე შესაძლებელია ისეთი სახის განცხადებების განთავსება როგორიცაა: დავალაგებ ბინას, დავიტოვებ ბავშვს, კერვა, ქსოვა, დოკუმენტების თარგმნა, ტოპოგრაფიული აზომვები ანუ ყველაფერი ის რაც ეხება მომსახურების სფეროს. დაუშვებელია ისეთი შინაარსის განცხადებები როგორიცაა: იყიდება, იცვლება, ვიყიდი ან სხვა რესურსების რეკლამირება.


საიტზე განცხადების განთავსება ხდება 30 დღით. ამ ვადის გასვლის შემდეგ განცხადება გაითიშება და შეინახება 6 თვის განმავლობაში. განცხადების საიტზე დასაბრუნებლად მომხმარებელი ვალდებულია შემოვიდეს საიტზე და განაახლოს განცხადების მოქმედების ვადები.


გამონაკლისს მიეკუთვნება ფასიანი განცხადებები, სადაც განცხადების ავტორს შეუძლია გადაიხადოს რამდენიმე თვის საფასური ერთად (მაქსიმუმი 1 წელი). შესაბამისად ეს განცხადება აქტიური იქნება იმ პერიოდის განმავლობაში რამდნეი თვის საფასურის გადახდაც მოხდა.


ამჟამად საიტზე შესაძლებელია 2 ძირითადი პრინციპით განსხვავებული განცხადების განთავსება და არის ასევე 2 დამატებითი შესაძლებლობა გახადოთ თქვენი განცხადება სხვებისაგან გამორჩეული, ესენია:

1. უფასო განცხადება, რომელსაც თან ახლავს ერთი ფოტოსურათი თქვენივე შერჩევით, თექვენი განცხადების ტექსტი და საკონტაქტო ინფორმაცია.    1.1 იმისათვის რომ იურიდიული პირის განცხადებები გამოირჩეს ფიზიკური პირის განცხადებებისაგან მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება მწვანე წარწერა მაუწყებელი იმისა, რომ განმცხადებელი იურიდიული პირია. ამისათვის მსურველი უნდა გადავიდეს პირადი მონაცემების რედაქტირებაში და დამატებითი ინფორმაციის ველში შეავსოს სრულად კომპანიის შესახებ ინფორმაცია და შეგვატყობინოს საიტის ადმინისტრაციას საკონტაქტო ტელეფონებზე ან ელ ფოსტის საშუალებით. ინფორმაცია გადამოწმდება სამეწარმეო რეესტრის ვებ გვერდზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მიენიჭება იურიდიული პირის სტატუსი ჩვენს საიტზე თქვენს მიერ რეგისტრირებულ მომხმარებელს. ნიშნული გამოჩნდება მომხმარებლის მიერ განთავსებულ ყველა განცხადებასთან ერთად.2. განცხადებას თან ერთვის კომპანიის ლოგო ქვედა მარჯვენა კუთხეში, რომელიც ბმულით გადადის კომპანიის ვებ გვერდზე, 20-მდე ფოტოსურათი და სამ ან 4 ნაწილად გაყოფილი ტექსტით როგორიცაა მაგ: ჩვენს შესახებ + 10-მდე ფოტო, შესრულებული სამუშაოები + 10-მდე ფოტო, თქვენი განცხადება ან მიმართვა მომხმარებელს და საკონტაქტო მონაცემები სერვისის ღირებულება (თვეში 7 ლარი ).3. VIP სტატუსის მინიჭება ხდება განცხადებაზე, რომლის შემდეგაც თქვენი განცხადება გახდება სხვებისგან გამორჩეული შემდეგი პარამეტრებით:


   3.1 შეიცვლება განცხადების ჩარჩოს ფერი.


   3.2 გამოჩნდება მთავარ გვერდზე ვიპ განცხადებების კატეგორიაში (შემთხვევითი პრინციპით).


   3.3 კატეგორიების დათვალიერების დროს ჯერ გამოჩნდება ყველა ვიპ განცხადება და შემდეგ ყველა განცხადება რაც კონკრეტულ კატეგორიაშია, სორტირებული განთავსების თარიღის მიხევით ახალი განთავსებულიდან ძველისაკენ.
ასევე განმცხადებელს შეუძლია ყოველ 5 დღეში (განცხადებების მართვის გვერდიდან) დააკლიკოს ღილაკს განახლება, რის შემდეგაც მისი განცხადება შეიცვლის განთავსების თარიღს და გამოჩნდება მთავარ გვერდზე როგორც, ახალი განთავსებული.აკრძალვები.
  • იკრძალება ისეთი განცხადებების გაკეთება როგორიცაა: იყიდება, იცვლება, ვიყიდი ან სხვა საიტების რეკლამირება და ისეთი შინაარსის განცხადებების განთავსება რაც საიტის თემატიკა არ არის.
  • აკრძალულია განცხადების დუბლირება ანუ ერთი და იგივე განცხადების განთავსება რამოდენიმეჯერ.
  • კატეგორიის არასწორად მითითება. თუ თქვენი ფირმა მრავალპროფილიანია და ეწევა სხვადასხვა მომსახურებას მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება განთავსდეს განცხადება რამოდენიმე კატეგორიაში ერთდროულად.
  • აკრძალულია განცხადებაში სხვა რესურსების რეკლამირება გარდა განმცხადებელის პერსონალური ვებ გვერდისა.
  • კატეგორიულად იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება.
  • დაუშვებელია განცხადებაში სხვა კომპანიის ან განცხადებების კრიტიკა, ძაგება, ანტი რეკლამა და მსგავსი ქმედებები.
  • განცხადებაში HTML ტაგების დამატება.
ყველა ზემოთ აღნიშნული წესის დარღვევის შემთხვევაში განცხადება(თუნდაც ფასიანი) წაიშლება უპირობოდ. მომხმარებელს დაედება ბანი გარკვეული დროით.

საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს საიტის მოხმარების წესები ან სატარიფო გეგმა მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე.

ნებისმიერი ცვლილება შევა ძალაში საიტზე გამოქვეყნების თანავე ან ცვლილებაშივე იქნება მითითებული მისი ძალაში შესვლის ვადები.

ყველა ცვლილება, რომელიც განხორციელდება საიტზე, შეეხება ახალ განთავსებულ განცხადებებს. ძველ განთავსებულ განცხადებებზე ცვლილება გავრცელდება მაშინ, როდესაც მათ გაუვათ აქტიური ვადა და საჭირო იქნება მათი განახლება.