წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად დიდი გამოცდილებით ®

წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად დიდი გამოცდილებით ®
წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად დიდი გამოცდილებით ®
წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად დიდი გამოცდილებით ®
წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად დიდი გამოცდილებით ®

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

წიგნის თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად მაღალი ხარისხით და დიდი გამოცდილებით.
ისტორიული, პოლიტიკური, ფილოსოფიური, ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, თეოლოგიური წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად და ქართული ენიდან რუსულ ენაზე. ამას გარდა გთავაზობთ ვებ–გვერდის, ბიზნეს დოკუმნეტაციის, ეკონომიკური, ფინანსური ტექსტის, სხვადასხვა მეცნიერული ნაშრომის თარგმნას და სხვა;
ფასის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ შეკვეთის ნახვის, მისი მოცულობისა და ტექსტის სირთულის შეფასების შემდეგ. ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალურ თანაფარდობას; ყველაზე იაფია word-ის ფორმატში მოწოდებული შეკვეთა; ხოლო pdf (არაკონვერტირებად ან არაკორექტულად კონვერტირებად), jpg და ყველა სახის „სურათის“ ფორმატებში ფასი 20%–ით მატულობს; სამუშაოს მინიმალური მოცულობაა 10 გვერდი (1 მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით).
ყურადღება! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 6 გვერდი (ხშირად მეტიც) – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე! კვირა და სახელწმიფო დღესასწაულები – უქმე დღეა.

E-mail: sanayaaleko@gmail.com

E-mail: sanayaaleko@gmail.com

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება