არქიტექტურული და გეოდეზიური მომსახურება

არქიტექტურული და გეოდეზიური მომსახურება
არქიტექტურული და გეოდეზიური მომსახურება
არქიტექტურული და გეოდეზიური მომსახურება
არქიტექტურული და გეოდეზიური მომსახურება

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ვაკეთებთ პროექტებს ნაკვეთის სალეგალიზაციო(დასარეგისტრირებელ) ნახაზებს ნაკვეთის გასამიჯნ და გასაერთიანებელ ნახაზებს და აზომვა დაკვალვით სამუშაოებს

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება