ვასრულებთ სხვადასხვა სამუშაოებს

ვასრულებთ სხვადასხვა სამუშაოებს
ვასრულებთ სხვადასხვა სამუშაოებს
ვასრულებთ სხვადასხვა სამუშაოებს
ვასრულებთ სხვადასხვა სამუშაოებს

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ჩვენი გამოცდილი აგრონომები დაგეხმარებიან ეზოს გამწვანებასა და არსებულის მოვლაში! როგორც დეკორატიული მცენარეების ასევე ხეხილისა და ვაზის მოვლაში, გასხვლასა და მავნებლებთან ბრძოლაში სხვადასხვა დაავადებების აღმოჩენასა და მოვლაში ასევე წვეთოვანი სარწყავი სისტემების აწყობაში

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება