რეკლამის დამზადება

რეკლამის დამზადება
რეკლამის დამზადება
რეკლამის დამზადება
რეკლამის დამზადება

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

სარეკლამო კომპანია შპს „აბრა“ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:
– თქვენივე გემოვნებით გარე და შიდა რეკლამის საკუთარ დანადგარებზე დამზადებასა და მონტაჟს:
ლაით–ბოქსებს, მოცულობით ასოებს, ელექტრონულ ტაბლოებსა და სხვა ნებისმიერ კონსტრუქციებს;
– საკუთარ დანადგარებზე საოფისე და საყოფაცხოვრებო ავეჯის დამზადებას;
– სარეკლამო მასალების გაყიდვას.
გვაქვს საკუთარი წარმოება და საწყობი და ჩვენი ფასები სხვა კომანიებთან შედარებით უფრო დაბალი იქნება!
ჩვენი მისამართი:
თბილისი, რ.აგლაძის ქუჩა N37 კორპ. მიმდებარე ტერიტორია
მობილური ტელეფონი: 591 408 305;
ჩვენი საიტი: www.abra2012.com  


Advertising Company LTD "ABRA" offers you the following services:
- Manufacture and installation of outdoor and indoor advertising: light-boxes, bulky letters, electronic board and other constructions to your taste;
- Manufacture and installation of office and domestic furniture;
- Selling of advertising materials;
We own our manufacture and stock, therefore our prices will be significantly lower than process of other companies!
We are located at:
Tbilisi , st. R. Agladze N37 build.
phone number : 591 408 305;
Website: www.abra2012.com  Рекламная компания ООО "ABRA" предлагает Вам следующие услуги:
- изготовление и монтаж на собственном оборудовании наружной и внутренней рекламы: лайт-боксов, объемных букв, электрических табло и любых других конструкций на Ваш вкус;
- изготовление и монтаж на собственном оборудовании офисной и бытовой мебели;
- продажа рекламных материалов.
Мы имеем собственное производство и склад, и наши цены будут значительно ниже, чем у других компаний!
Мы находимся по адресу:
Тбилиси, улица Р. Агладзе № 37 корпю
Мобильный телефон: 591 408 305;
Наш сайт: www.abra2012.com

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება