დემონტაჟი დანგრევა სამშენებლო ნარჩენების გატანა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

დემონტაჟი, დანგრევა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა

ვასრულებთ, ნებისმიერი სირთულის შენობის დემონტაჟს, ბეტონის, ბლოკისა და აგურის კედლების მონგრევას, რიგელების დემონტაჟს.
ასევე, სამშენებლო მოედნის მომზადებას, ითვალისწინებს სამუშაოთა სრულ ციკლს: შენობა-ნაგებობის დემონტაჟს, „კატლავანის“ ამოღებას, ქვიშა-ღორღის, ბალასტის და ხრეშის შემოტანას და მათ მოსწორება დატკეპნას.
სამუშაოებს ასრულებენ პროფესიონალები და გამოცდილი ინჟინრები, რომლებსაც ნებისმიერი სირთულის დემონტაჟის შესრულება შეუძლიათ უსაფრთხოდ, თქვენთვის სასურვე დროში.
სადემნოტაჟო სამუშაოებზე დასაქმებულების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი.
პარტნიორი კომპანიები: ცენტრ პოინტი, თბილისის მერია, ბათუმის მერია, სამშენებლო კომპანია ტრანსმშენი
Dismantling, demolition, removal of construction waste

We perform the dismantling of buildings of any complexity, the demolition of concrete, block and brick walls, the dismantling of railings, cutting the foundation pit.
The work is performed by professionals and experienced engineers who can perform dismantling of any complexity safely, at the time you want.
Occupational safety is ensured by the occupational safety specialist.
Partner companies: Center Point, Tbilisi City Hall, Batumi City Hall, construction company TransmsheniДемонтаж

Выполняем демонтаж зданий любой сложности, снос бетонных, блочных и кирпичных стен, демонтаж ограждений, обустройство Котлован, вывоз земли.
Работу выполняют профессионалы и опытные инженеры, которые могут выполнить демонтаж любой сложности безопасно, в удобное для вас время.
Охрану труда обеспечивает специалист по охране труда.
Компании-партнеры: Center Point, Мэрия Тбилиси, Мэрия Батуми, строительная компания Трансмшен


უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება