აზომვითი ნახაზები

აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები
აზომვითი ნახაზები

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

კომპანია “ლაინ&პოინტი” პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ:

მიწის საკადასტრო აზომვით/აგეგმვითი ნახაზის მომზადებას, ქაღალდის + ელვერსიას;
ტოპოგრაფიული რუკის შედგენას;
უძრავი ქონების შიდააზომვითი ნახაზის მომზადებას;
ქონების გამიჯვნა-გაერთიანების ნახაზის მომზადებას;
დაკვალვა/საზღვრების დადგენას;
უძრავი ქონების ძველი რეგისტრაციის განახლებას;
არქიტექტურულ მომსახურებას;
ორთოფოტოს მომზადებას;
მშენებლობის მონიტორინგს;
ავტოფარეხის, სხვენის, სარდაფის, დამხმარე ფართის რეგისრაციას;
კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა-ცვლილებას;
სიტუაციურ ნახაზს;
დიზაინერულ აზომვით ნახაზს;
უფასო იურიდიულ კონსულტაციას.
ფოტო მონტაჟი;

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება