ადვოკატის კონსულტაცია

ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის კონსულტაცია

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი სახის მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურება: კორპორატიული მომსახურება იურიდიული პირებისათვის, სარჩელისა და სხვა პროცესუალური დოკუმენტების მომზადება, საქმის წარმოება და წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟში, კერძო სამართლის სუბიექტებსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ასევე კონსულტაციები, დოკუმენტაციის გამოთხოვა, ხელშეკრულებებისა და სამართლებრივი დასკვნების მომზადება, არასამეწარმეო და სამეწარმეო იურიდიული პირების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება და რეგისტრაცია, არასრულწლოვანთა საქმეების წარმოება საგამოძიებო ორგანოებსა და სასამართლოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატის მიერ, ოჯახის ადვოკატი და სხვა.
წარმოვადგენ კლიენტის ინტერესებს სამართლის შემდეგ დარგებში:
სამოქალაქო სამართალი
სამეწარმეო სამართალი
შრომის სამართალი
სამშენებლო სამართალი
ადმინისტრაციული სამართალი
სისხლის სამართალი
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
საგადასახადო სამართალი
კონსტიტუციური სამართალი
ინტელექტუალური სამართალი
სადაზღვევო სამართალი
გაკოტრების სამართალი
საბანკო სამართალი
საერთაშორისო კერძო სამართალი
598783216

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება