აზომვითი ნახაზები

აზომვითი  ნახაზები
აზომვითი  ნახაზები
აზომვითი  ნახაზები
აზომვითი  ნახაზები

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

გთავაზობთ შემდგომ საინჟინრო მომსახურებებს:

1) ორთოფოტოების დამზადება

2) აზომვითი ნახაზების დამზადება

3) დაკვალვა/დემარკაცია (წითელი ხაზების დადგენა-დაფიქსირება)

4) ორთოფოტოების დამზადება(კორდინატებში გასწორებული UTM სისტემაში)

5) შიდა აზომვა, ფართის დაზუსტება

6) საევაკუაციო ნახაზის დამზადება

7) გამიჯვნის ნახაზის დამზადება

8) საკადასტრო ნახაზის დამზადება, მისი გამიჯვნა და ნაწილებად დაყოფა

9) აერო გადაღება თანამედროვე, ბოლო თაობის უპილო საფრენი აპარატებით.

10) მოძრაობის უსაფრთხოების გეგმის შედგენა.

11) გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების დეტალური პროექტირება.

12) სახლამდის, ნაკვეთამდის ან ნებისმიერ კომერციულ ობიეტქამდე მისასვლელი გზის პროექტირება(მისი დეტალური პროექტის შედგენა)

13) დაკარგული ნაკვეთის მიძიება. დარეგისტრირებული მაგრამ დაკარგული ნაკვეთის მოძებნა მისი ზუსტი საზღვრების დადგენა დაფიქსირება.

14) თვალსაჩინო ნახაზების დამზადება როგორც პრეზენტაციებისთვის ასევე ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებაში წარსადგენას, ნახაზისა და shape_ფაილის სახით.

მომსახურებას ვახორციელებთ ბოლო თაობის აპარატურითა და კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით.

ჩვენ ვართ კლიენტზედ მასიმალურად მორგებული და ორიენტირებული გუნდი და გთვაზობთ უსწრაფეს დროში ძალიან მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

ჩვენს გუნდს გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც საკადასტრო და შიდა საამზომველო სფეროში ასევე ტოპოგრაფიასა და გეოდეზიაში. ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია ქვეყნის წამყვანი სპეციალისტებით. ჩვენი მომსახურებით კმაყოფილი დარჩებით. გთავაზობთ როგორც სრულ საამზომველო ასევე სრულ ტოპოგრაფიულ და გეოდეზიურ მომსახუერებას( ტოპო გეგმას, დაკვალვა_საზღვრების დადგენას, მაღალი ხარისხის კორდინატში გასწორებული ორთოფოტოების დამზადებას)

ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადების ფასი იწყება 100 ლარიდან და დამოკიდებულია ობიექტის სიდიდესა და სირთულეზე. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი გუნდი მოშაობს ბოლო თაობის უახლესი აპარატურით ნებისმიერი სირთულის ობიექტოს ზუსტი აგეგვმა (მათ შორის ტერიტორიის რომელზეც მიდგომა ჯიპიესით ან ტახეომეტრით შეუძლებელია) არ წარმოადგენს სირთულეს და თქვენ იღებთ უზუსტეს შედეგს. ასეთ ტერიტორიებზე ვმუშაობთ უპილოტო საფრენი აპარატით რომელიც აღჭურვილია ზუსტი GNSS reciver_ითა და ლიდარული სკანერით.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება