ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.

ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

გთავაზობთ მშენებლობისთვის ამოჭრილი სუსტი ქანების
აგრეთვე შენობა ბეტონის ნაგებობების ხიდების არხების გვირაბების არმირებით მავთულ ბადით დაანკერება დაბურღვა და ტორკრეტირება სწრაფად ხარისხიანად დროულად.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება