ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.

ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება,torkreti, torkret, torket.

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

გთავაზობთ მშენებლობისთვის ამოჭრილი სუსტი ქანების
აგრეთვე შენობა ბეტონის ნაგებობების ხიდების არხების გვირაბების არმირებით მავთულ ბადით დაანკერება დაბურღვა და ტორკრეტირება სწრაფად ხარისხიანად დროულად.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება

მასგავსი შინაარსის განცხადებები