ტორკრეტირება. torkret, ტორკეტი. მავთულ ბადისმონტაჟი.

ტორკრეტირება. torkret, ტორკეტი. მავთულ ბადისმონტაჟი.
ტორკრეტირება. torkret, ტორკეტი. მავთულ ბადისმონტაჟი.
ტორკრეტირება. torkret, ტორკეტი. მავთულ ბადისმონტაჟი.
ტორკრეტირება. torkret, ტორკეტი. მავთულ ბადისმონტაჟი.

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ტორკრეტირება. მავთულ ბადის მონტაჟი, ბურღვა ტორკრეტირება სიმაღლებზე აგრეთვე შენობა ნაგებობებზე, ბურღვა ცემენტაცია.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება