ელექტრიკოსი

ელექტრიკოსი
ელექტრიკოსი
ელექტრიკოსი
ელექტრიკოსი

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

სერტიფიცირებული ელექტრიკოსი (მე-4 კატეგორია) გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის სამუშაოს შესრულებას: ელექტრო გაყვანილობის მოწყობა, პროექტირება, ხარჯაღრიცხვა. რთული დაზიანების პოვნა/შეკეთება, ციფრული ელექტრო სისტემების მოწყობა ელ. ფარის მონტაჟი, ცენტრალური ამომრთველების ქსელის მოწესრიგება, ავტომატური მართვის სიტემების დაპროგრამება და ა.შ.
Сертифицированный электрик (4 категория) предлагает выполнить работы любой сложности: разводка электропроводки, проектирование, расчет стоимости. Обнаружение/устранение сложных повреждений, установка цифровых электрических систем, Монтаж щитка, наладка сети центральных выключателей, программирование систем автоматического управления и т.д.

a certified electrician (4th category) offers work of any complexity, troubleshooting, installation, design and assessment.

The work is carried out with a guarantee

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება