პროექტირება

პროექტირება
პროექტირება
პროექტირება
პროექტირება

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

საქმიანობის სფერო:
- ახალი შენობა-ნაგებობების პროექტირება.
-დეფორმირებული შენობა-ნაგებობების გამოკვლევა, მისი ტექნიკური მდგომარეობის (დეტალური, ვიზუალური) დადგენა, შენობის გამოკვლევის საფუძველზე ტექნიკური დასკვნის მომზადება.
-დეფორმირებული შენობა-ნაგებობის აღდგენა-გაძლიერება-რეკონსტრუქციის პროექტის მომზადება.
-სამშენიბლო მასალების (ბეტონი, ლითონის არმატურა, ხის მასალები) ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების დადგენა.
მისამართი: ქ.თბილისი, ვეძათხევის ქუჩა #10.
ტელეფონი: 577 42 69 48 ზურაბი.
E-mail: zurabkuchukhidzez@yahoo.com
• ბოლო წლებში, „შენობა-ნაგებობათა სეისმური უსაფრთხოების ცენტრის“ თანამშრომლებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული ისეთი უნიკალური ნაგებობების გამოკვლევაში და აღდგენა გაძლიერების პროექტის მომზადებაში, როგორიცაა:
q. borjomSi, S.p.s aidies beverijiz kompanis saqarTvelos filialis kuTvnili qarxnebis (borjomis #1 da #2 Camosasxmeli qarxana) sawarmoo korpusebi ,არენა დინამო , მესხის სახელობის სტადიონი, ასათიანის ქუჩაზე „მეექვსე საავტორო სკოლა“ სხვა.
• თავისი მოღვაწეობის პერიოდში„შენობა-ნაგებობათა სეისმური უსაფრთხო-
ების ცენტრი“-ს თანამშრომლებს გამოკვლეული აქვთ დაახლოებით 500 -ზე
მეტი შენობა -ნაგებობა, მომზადებულია ამდენივე აღდგენა გაძლიერების პროექტი.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება