ტოპოგრაფიულიგეგმა

ტოპოგრაფიულიგეგმა
ტოპოგრაფიულიგეგმა
ტოპოგრაფიულიგეგმა
ტოპოგრაფიულიგეგმა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

კომპანია "გეოკადასტრი" 2008 წლიდან გთავაზობთ: მაღალი ხარისხის
შიდა აზომვითი და მიწის საკადასრო ნახაზების დამზადებას ბოლო თაობის უახლესი აპარატურით. საკადასტრო ნახაზებს ვამზადებთ რეესტრის სტანდარტით ჯიპიესითა და ტახეომეტრით ( რეალური დროის რეჟიმით, კორსის სისტემაში)

ვმუშაობთ მთელს საქართველოში 597 77 33 26

აზომვები / დაკვალვა / ტოპოგრატიული გეგმები / დრონით აერო ფოტო და ვიდეო გადაღება 4K ვიდეო / გეოდეზიური სამუშაოები

ასევე გთავაზობთ ტოპოგრაფიული გეგმის დამზადებას მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატურის გამოყენებით საკუთრებაში გვაქვს შვეიცარული და იტალიური აპარატურა. (სურვილის შემთხვევაში ლიდარული ან ორთოფოტოგრამეტრიული პრინციპით უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით)

ასევე გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:შიდა აზომვა
საკადასტრო აზომვა
ტოპოგრაფიული გეგმა
დაკვალვა
გამიჯვნა-გაერთიანება
საევაკუაციო გეგმა
ორთოფოტო
აეროგადაღება
დრონით გადაღება და სხვ.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება