დენდროლოგია გეოლოგია გეოდეზია

დენდროლოგია გეოლოგია გეოდეზია
დენდროლოგია გეოლოგია გეოდეზია
დენდროლოგია გეოლოგია გეოდეზია
დენდროლოგია გეოლოგია გეოდეზია

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

შპს "GreenBuilders" კომპანია, რომელიც აწარმოებს დენდროლოგიურ, გეოდეზიურ და გეოლოგიურ სამუშაოებს.
კომპანია ამ ეტაპზე დაკომპლექტებულია 9 მაღალკვალიფიციური, შესაბამის სფეროში გამოცდილების მქონე კადრით.

კომპანია გთავაზობთ, შემდეგი სახის მომსახურებებს მაღალი ხარისხით, უმოკლეს დროში.

დენდროლოგიური მომსახურება :

• მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნის
მომზადება (ტერიტორიაზე არსებული ხეებისა და ბუჩქების აღწერა, გარემოს დაცვის სამინისტროსა და თბილისი მერიაში წარსადგენად)
• მწვანე ნარგავების ფიტოსანიტარული კვლევა (ხეებისა და ბუჩქების ლაბორატორიული კვლევა)
• გამწვანების (დენდროლოგიური) პროექტის მომზადება
• მწვანე ნარგავების გამწვანების პროექტის მიხედვით გაშენება
• დიდტანოვანი ხე-მცენარეების (25 სმ.-ზე მეტი) გადარგვის ტექნიკური
დოკუმენტაციის მომზადება
• მწვანე ნარგავების გადარგვა (მათ შორის დიდი დიამეტრის მქონე ხეების სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით გადარგვა)
• მწვანე ნარგავების დარგვა, მოვლა/პატრონობა.
• მწვანე ნარგავების მოჭრა, გადაბელვა, სხვლა/ფორმირების სამუშაოების შესრულება

გეოდეზიური მომსახურებები:

• საინჟინრო გეოდეზიური მომსახურება (კორპუსისმშენებლობასა და გზის
მშენებლობაზე)
• ტოპოგრაფიული რუკის მომზადება
• საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი ნახაზის მომზადება
• საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი გამიჯვნის ნახაზის მომზადება
• საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი გაერთიანების ნახაზის მომზადება
• შესატანი ან გასატანი მიწის მოცულობის დათვლა
• შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება
• დაკვალვითი სამუშაოების მომზადება
• შენობის ფასადის აზომვითი სამუშაოები

გეოლოგიური მომსახურება

• საინჟინრო გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები
• გრუნტის ლაბორატორიული კვლევები და ჭაბურღილების გაყვანა
• გ.რ.გ.-ს საპროექტო დოკუმენტაცია, ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური
და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები

დაგვიკავშირდით.
მის : ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ #16
საკონტაქტო ნომერი : 032-2-83-86-87 / 568-37-84-48
www.GreenBuilDers.ge

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება