საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზები

საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზები
საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზები
საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზები
საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზები

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

გთავაზობთ: შიდა, საკადასტრო აზომვით ნახაზებს უახლესი და უზუსტესი აპარატურით (BOSH/STONEX).

საკადასტრო მიმართულებით: კოორდინატების აღება 2სმ-ის (+-) ცდომილებით, დაკვალვა, გამიჯვნა და არსებული მონაცემების ,,ArcMap/ArcGIS''-ში დამუშავება. საჯარო რეესტრის სტანდარტების შესაბამისად ნახაზის, დისკის მომზადება (ნახაზის დამუშავება მოკლე ვადებში).

შიდა აზომვითი მომსახურება:,,BOSH''-ის მანძილმზომით, ,,Autodesk Revit''-ში ნებისმიერი სირთულის ფართის აგეგვმვა (კუთხეებს გრადუსული სიზუსტით სპეციალური ,,BOSH''-ის ფირმის კუთხისსაზომით).

✅ მიწის აზომვა (გამიჯვნა, გაერთიანება)
✅ ბინის შიდა ფართის აზომვა (საევაკუაციო გეგმისთვის DWG ფორმატი)
✅ სიტუაციური ნახაზის მომზადება
✅ დაკვალვა

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება