აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები

აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები
აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები
აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები
აზომვითი ნახაზები - არქიტექტურა - კონსტრუქციები

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

საპროექტო/სამშენებლო კომპანია "პოინტ ჯგუფი" გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

- შიდა ნახაზების მომზადება
- მიწის საკადასტრო ნახაზების მომზადება (ფურცლისა და ელექტრონული ვერსია)
- მიწის ნაკვეთების გამიჯვნა/გაერთიანების ნახაზების მომსადება
- წითელი ხაზების დადგენა კორექტირება
- წითელი ხაზების დაკვალვა
- სამშენებლო/საპროექტო ღერძების დაკვალვა
- ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება
- სიტუაციური ნახაზების შედგენა
- ორთო ფოტოს მომზადება
- მოცულობის დათვლა
- არქიტექტურული პროექტი და შენობა–ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დადგენა (41-ე დადგენილება)
- ინტერიერის დინაინი
- ექსტერიერის დიზაინი
- ფოტომონტაჟი
- მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება - (გაპი)
- ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტი-გრგ-ს მომზადება
- კონსტრუქციული დაგეგმარება
- დასკვნა მდგრადობის შესახებ
- კონსტრუქციული დასკვნა

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება