ადვოკატი

ადვოკატი
ადვოკატი
ადვოკატი
ადვოკატი

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ნებისმიერი სირთულის საქმეზე სრული საადვოკატო მომსახურება საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი, სამართლის მაგისტრი, სპეციალიზებული საგადასახადო და სახელშეკრულებო სამართლის მიმართულებით, გთავაზობთ იურიდიული მომსახურების სრულ სპექტრს, როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით: იურიდული კონსულტაციისთვის კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით (viber,whatsApp) https://advokati.add.ge/

1. სისხლის სამართალი:

1.1 ორდერის გამოწერა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ასევე საერთო სასამართლოებში;

1.2 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირის მონახეულება;

1.3 ბრალდებულის ინტერესების დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ფარგლებში;

1.4. მსჯავრდებულის ინტერესების დაცვა პირობით ვადამდე გათავისუფლების, სასჯელის შეცვლის ან შეწყალების საკითხებთან დაკავშირებით;

2. სამოქალაქო სამართალი:

2.1 საოჯახო დავები

2.2 მემკვიდრეობითი დავები

2.3 სახელშეკრულებო დავები

2.4 სანივთო და ვალდებულებითი დავები

2.5 უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა 2.6 ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას პროცენტის და პირგასამტეხლოს შემცირება

2.7 სამეწარმეო სამართალწარმოება

2.8 ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

2.9 შრომით-სამართლებრივი დავები

3. ადმინისტრაციული სამართალი:

3.1 წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობაში, მათ შორის სამართლებრივი დავის ფარგლებში, ყველა ინსტანციის სასამართლოსთან ურთიერთობა;

3.2 უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება საჯარო რეესტრში და ა.შ);

3.4. იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგი.

მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება კონკრეტული საქმის სირთულის მიხედვით!

მის.ალ.ყაზბეგის N47 მომსახურების მიღება შეგიძლიათ, როგორც ონლაინ რეჟიმში ასევე ადგილზე მოსვლით

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება