შიდა აზომვები, ტოპო, საკადასტრო, დაკვალვა, საევაკუაციო გეგმა

შიდა აზომვები, ტოპო, საკადასტრო, დაკვალვა, საევაკუაციო გეგმა
შიდა აზომვები, ტოპო, საკადასტრო, დაკვალვა, საევაკუაციო გეგმა
შიდა აზომვები, ტოპო, საკადასტრო, დაკვალვა, საევაკუაციო გეგმა
შიდა აზომვები, ტოპო, საკადასტრო, დაკვალვა, საევაკუაციო გეგმა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

შპს „რომბი“ გთავაზობთ აზომვითი ნახაზების მომზადებას
1. შიდა აზომვითი ნახაზი - 50 ლარიდან
2. მიწის საკადასტრო გეგმა - 100 ლარიდან
3. ტოპოგრაფიული გეგმა - 150 ლარიდან
4. მიწის საზღვრების დაკვალვა (დემარკაცია) - წერტილი 20 ლარიდან
5. საევაკუაციო გეგმა - 50 ლარიდან
6. კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა - 350 ლარიდან

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება