საადვოკატო ბიურო - EK Attorneys Office

საადვოკატო ბიურო - EK Attorneys Office
საადვოკატო ბიურო - EK Attorneys Office
საადვოკატო ბიურო - EK Attorneys Office
საადვოკატო ბიურო - EK Attorneys Office

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ჩვენი გუნდი, გთავაზობთ იურიდიული მომსახურების სრულ სპექტრს სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, კერძოდ:

1. სისხლის სამართალი:

1.1 ორდერის გამოწერა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ასევე საერთო სასამართლოებში;

1.2 ბრალდებულის მონახულება ციხეზე;

1.3 მისი ინტერესების დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ფარგლებში

2. სამოქალაქო სამართალი:

2.1 საოჯახო დავები

2.2 მემკვიდრეობითი დავები

2.3 სახელშეკრულებო დავები

2.4 სანივთო და ვალდებულებითი დავები

2.5 უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)

2.6 ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას პროცენტის და პირგასამტეხლოს შემცირება

2.7 სამეწარმეო სამართალწარმოება

2.8 ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

2.9 შრომით-სამართლებრივი დავები

3. ადმინისტრაციული სამართალი:

3.1 წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობაში, მათ შორის სამართლებრივი დავის ფარგლებში, ყველა ინსტანციის სასამართლოსთან ურთიერთობა;

3.2 უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება საჯარო რეესტრში და ა.შ);

4. იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგი

მომსახურების ანაზღაურება განისაზღვრება საქმის სირთულის მიხედვით!

მის.: თბილისი, კ.მარჯანიშვილის 26ა

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება