ადვოკატის მომსახურეობა

ადვოკატის მომსახურეობა
ადვოკატის მომსახურეობა
ადვოკატის მომსახურეობა
ადვოკატის მომსახურეობა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

სისხლის სამართალში ,სამოქალაქო- ადმინისტრაციულ სამართალში სპეციალიზებული ადვოკატები დაგეხმარებიან ყველა სახის სამართლებრივი დავისას. ადვოკატები ლიცენზირებული არიან აგრეთვე ბავშვთა უფლებებში და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები.
✅წარმომადგენლობა სასამართლოში, საგამოძიებო ორგანოებში,იუსტიციის სახლში, მერიაში, ნოტარიუათან;
✅სასამართლოსთვის დოკუმენტის (სარჩელი, შესაგებელი, განცხადება) მომზადება;
✅ადმინისტრაციული ორგანოსთვის დოკუმენტის მომზადება (ადმინისტრაციული საჩივრები).

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება