ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საკადასტრო, დრონით მომსახურება

ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საკადასტრო, დრონით მომსახურება
ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საკადასტრო, დრონით მომსახურება
ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საკადასტრო, დრონით მომსახურება
ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საკადასტრო, დრონით მომსახურება

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ყველა ტიპის ნახაზის შესრულება ხდება თანამედროვე ბოლოთაობის აპარატურის გამოყენებით.

ვმუშაობთ მთელს საქართველოში

ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით)

1.შიდა აზომვა;

2.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით);

3.მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა ნახაზი (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით)

4.ტოპოგრაფიული რუკის დამზადება (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით);

5.ნაკვეთის დაკვალვა საზღვრების დადგენა (მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით);

6.შენობის გაბარიტული წერტილების დაკვალვა;

7.კოლონების ღერძების დაკვალვა;

8.გამიჯვნა-გაერთიანების სქემატური ნახაზი;

9.ფართის დაზუსტება;

10.შიდა აზომვითი ნახაზი დიზაინერებისთვის;

11.მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზი;

12.ორთოფოტო და სიტუაციური ნახაზი;

13.ტოპოგრაფია დრონით

( მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური აპარატურისა და თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით მაღალი ხარისხის ორთოფოტოების და რელიეფის დამზადება )

განხორციელებული გვაქვს სერიოზული და მაშტაბური პროექტები

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება