ტორკრეტი, ტორკრეტირება, ტორკეტ ,შხეფ ბეტონი, ბურღვა არმირება.

ტორკრეტი, ტორკრეტირება, ტორკეტ ,შხეფ ბეტონი, ბურღვა არმირება.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება, ტორკეტ ,შხეფ ბეტონი, ბურღვა არმირება.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება, ტორკეტ ,შხეფ ბეტონი, ბურღვა არმირება.
ტორკრეტი, ტორკრეტირება, ტორკეტ ,შხეფ ბეტონი, ბურღვა არმირება.

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ტორკრეტირება, უსაფთხოების მიზნით, ქანების და შენობების გამაგრება, არმირება ბურღვა.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება