საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები, რეფერატები, ტექსტების შედგენა-აკრეფა

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები, რეფერატები, ტექსტების შედგენა-აკრეფა
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები, რეფერატები, ტექსტების შედგენა-აკრეფა
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები, რეფერატები, ტექსტების შედგენა-აკრეფა
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები, რეფერატები, ტექსტების შედგენა-აკრეფა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

1.საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები, რეფერატი, პრეზენტაცია, ესე, რეზიუმირება, რეცენზირება და სხვა სახის აკადემიური ნაშრომი თუ გჭირდებათ, მოგვმართეთ და დაგეხმარებით! გთავაზობთ მომსახურების შემდგომ პირობებს: 1. ნაშრომი პლაგიატზე პრობლემის გარეშე; 2. ნაშრომი (წინასწარ შეთანხმებული) შესრულების ვადის დაცვით; 3.ნაშრომი ხარისხის დაცვით; 4. ნაშრომი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის აღებით.


2.ასევე, გთავაზობთ ტექსტების აკრეფისა (ფოტო ტექსტი, ხელნაწერი, პდფ) და რედაქტირების სერვისს დისტანციურ ფორმატში ხარისხიანად, ოპერატიულად და ხელმისაწვდომად!!!!
აკრეფის შემთხვევაში 1 გვერდის საორიენტაციო (საშუალო) ფასი - 3.00-4.00 ლარიდან.
ზუსტი ფასის განსმსაზღვრელი კრიტერიუმებია:
-შრიფტისა (9,10,11, 12 თუ სხვა) და ვორდის ფურცლის ზომები (ა3, ა4...);
-ტექსტის ენა (ქართული, ინგლისური, ფრანგული...);
-ტექსტის ტიპი (იურიდიული დოკუმენტი; სამეცნიერო ტექსტი ...);
-შესრულების ვადები (სასწრაფოდ, რამდენიმე საათში; იმავე დღეს; რამდენიმე დღეში..);

რედაქტირების შემთხვევაში ფასი განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოს ტიპისა და მოცულობის მიხედვით.
ელექტრონული ფოსტა: shtamwerali77@gmail.com

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება