მზის ენერგით წყლის გამაცხელებლები

მზის ენერგით წყლის გამაცხელებლები
მზის ენერგით წყლის გამაცხელებლები
მზის ენერგით წყლის გამაცხელებლები
მზის ენერგით წყლის გამაცხელებლები

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

აიდიო, შპს
http://www.aydiogroup.ge/


მზის ენერგიით წყლის გამაცხელებლები წარმოადგენს სისტემას, რომელიც მუშაობს წლის ნებისმიერ დროს მზის ენერგიაზე და უზრუნველყოფს ცხელი წყლის მოწოდებას -40°C (გრადუს) გარემო ტემპერატურაზეც.
ამ სისტემის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს ენერგომატარებლის (ელ.ენერგია, გაზი, შეშა...) 75-80%-იანი ეკონომიისა წლის განმავლობაში.
იგი მუშაობს ვაკუმური ენერგოშემკრები მილაკების საშუალებით, რომლებიც ალტერნატიური ენერგიის გამოყენების უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევაა. მისი მუშაობის საიმედობა გამოცდილია ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში და აქვს საქარხნო გარანტია 10-15 წელი.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება