თარგმნა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

სწარაფად, ხარისხიანად და შეღავათიანად! თარგმანი შემდეგი ენებიდან ნებისმიერი ტექსტის: 1. რუსულიდან და რუსულად 2. პოლონურიდან 3. უკრაინულიდან 4. ინგლისურიდან. ნებისმიერი სირთულის ტექსტის აკრეფა ამ ენებზე. წიგნებისა და ა. შ. აწყობა, რედაქტირება, სტილისტიკა, დაკაბადონება და სტამბისათვის მომზადება. ფასი შეთანხმებით, დამოკიდებულია ენაზე, შრომის მოცულობაზე, სისწრაფეზე. 1 გვერდად ითვლება 1800 ნაბეჭდი ნიშანი

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება