სრული საადვოკატო მომსახურება

სრული საადვოკატო მომსახურება
სრული საადვოკატო მომსახურება
სრული საადვოკატო მომსახურება
სრული საადვოკატო მომსახურება

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია ,,ნაკაშიძე და პარტნიორები" გთავაზობთ, სრულ იურიდიულ მომსახურებას

იტალიაში და საქართველოში

1. სისხლის სამართალი:

1.1 ორდერის გამოწერა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ასევე საერთო სასამართლოებში;

1.2 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული პირის მონახეულება;

1.3 ბრალდებულის ინტერესების დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ფარგლებში;

1.4. მსჯავრდებულის ინტერესების დაცვა პირობით ვადამდე გათავისუფლების, სასჯელის შეცვლის ან შეწყალების საკითხებთან დაკავშირებით;

2. სამოქალაქო სამართალი:

2.1 საოჯახო დავები

2.2 მემკვიდრეობითი დავები

2.3 სახელშეკრულებო დავები

2.4 სანივთო და ვალდებულებითი დავები

2.5 უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა 2.6 ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას პროცენტის და პირგასამტეხლოს შემცირება

2.7 სამეწარმეო სამართალწარმოება

2.8 ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

2.9 შრომით-სამართლებრივი დავები

3. ადმინისტრაციული სამართალი:

⚫️ესტუმრეთ ჩვენს საიტს WWW.IURISTI.COM

⚫️ კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით

ალ.ყაზბეგის 47 (მეტრო დელისი)

დ.გურამიშვილის 23 ა (მეტრო ღრმაღელე)

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება